logo educar

1. WEP+ gestopt op 30/9/2015

De Vlaamse regering besloot om deze maatregel te laten uitdoven op 30/9/2015. Het systeem wordt vervangen door het Intensief Werkplekleren.


2. Intensief Werkplekleren

Het werkplekleren is een nieuw systeem om werkzoekenden de kans te geven via ondersteuning en begeleiding de overstap te maken naar het reguliere arbeidscircuit. Kandidaten zullen tijdens die begeleidings-periode het statuut van werkzoekende behouden. De werkervaring zelf zal zoveel mogelijk in een regulier bedrijf plaatsvinden via stages. Educar zal de werkzoekenden tijdens dit hele proces professioneel coachen om samen de stap naar de arbeidsmarkt met overtuiging en succes te kunnen zetten. Educar begeleidt 65 werkzoekenden, nieuwe aanmeldingen zijn vanaf 1/1/2016 niet meer mogelijk.

Meer informatie over onze aanpak vind je op www.match-box.be

3. Werkervaring via Artikel 60

Tijdens dit traject bieden we onze medewerkers via een combinatie van werkervaring en opleiding een traject op maat aan, volgens ieders noden en capaciteiten. Hiervoor creëren we een werkvloer die zoveel mogelijk aansluit bij een reële bedrijfscontext maar met voldoende ruimte om te groeien en te leren. Zo verwerven deelnemers bij Educar nuttige bagage voor succes in hun latere tewerkstelling. Elke deelnemer heeft tijdens zijn trajectjaar enkele trajectgesprekken. Daarin worden de competenties geëvalueerd, een POP opgesteld en werkpunten besproken. Het jobdoelwit en de toekomstplannen worden samen scherper gesteld. Doelstelling is de re-integratie op de arbeidsmarkt dankzij een professionele maar ook persoonlijke ondersteuning.

Het artikel 60 statuut kan je enkel aanvragen via het OCMW. Je moet daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen.


Educar heeft verschillende werkposten:

  • 11 productiemedewerkers (PC demontage & revisie busspiegels)
  • 1 onthaalmedewerker
  • 2 IT-medewerkers

Afdeling productie en logistiek

Via ons modulesysteem kan iedereen op eigen tempo leren en doorgroeien.

  • PC-demontage: Hier worden PC’s, servers en modems veilig gedemonteerd. Je leert het onderscheid maken tussen verschillende metaalsoorten en onderdelen. Deze activiteit is goed voor het milieu want heel wat edelmetalen kunnen hierdoor hergebruikt worden. Deze demontage gebeurt in opdracht van enkele klanten zoals Vermetal en GRSE.
  • Revisie van de spiegels van De Lijn: een klein ploegje reviseert spiegels voor de bussen van De Lijn. Hier leer je nauwkeurig en fijn werken, testen uitvoeren en een kwaliteitsvol eindproduct afleveren. Kennis van elektriciteit is een pluspunt. Controle van je eigen werk is vanzelfsprekend.
  • Chauffeur B/C: Als je een rijbewijs B hebt, kan je, na een interne rijtest, instaan voor transport bij Educar. Een correcte houding in het verkeer en bij klanten staat centraal. Als je een rijbewijs C hebt kan je, eveneens na een grondig rijtest, met de vrachtwagen van Educar rijden.

Afdeling IT-service

Onze medewerkers van de Educar IT-service worden eerst intern opgeleid. Na een korte meeloopstage voeren ze zelfstandig of samen met een collega werkzaamheden uit op locatie. Zij kijken software en hardware na en doen herstellingen indien nodig. Updates installeren, zowel van Linux als Windows, het testen en indien nodig vervangen van randapparatuur behoort eveneens tot hun takenpakket. Een grote mate van zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen is noodzakelijk om deze taken tot een goed einde te brengen.

 

Afdeling administratie

Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor 2 hoofdtaken: onthaal en facturatie.

  • Onthaalmedewerker: Als vaste onthaalmedewerker zorg je voor een goede informatiedoorstroom. Je bent het centraal aanspreekpunt. Je bent verantwoordelijk voor het telefonisch onthaal, het organiseren van informatiesessies en allerhande administratief werk zoals het maken van kopies, klasseren enz...

  • Bediende facturatie: Als bediende facturatie zorg je voor de facturatie, het kasboek en doe je voorbereidende boekhoudkundige taken. Samen staan jullie in voor het archief, verslaggeving van vergaderingen en andere algemene administratieve taken. 
terug naar boven