logo educar
 

EDUCAR vzw
Opleiding en WerkervaringMissie en Visie

Educar vzw heeft tot doel om de tewerkstellingskansen van werklozen uit de risicogroepen, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen door het opzetten van opleidings- en tewerkstellingsprojecten met aandacht voor werklozen uit de regio Antwerpen.

Dit zijn onze kernwaarden :

Educar kernwaarden

Educar wil werkzoekenden uit de kansengroepen begeleiden naar een passende job waaraan ze vol zelfvertrouwen beginnen en die bij hun mogelijkheden past. We doen dit enerzijds via een werkervaringstraject (statuut Artikel 60 - OCMW) en anderzijds via het werkplekleren (zie aanbod).


Educar 2015 - 2016


Edutech

Edutech startte in 2013 als nieuw onderdeel van Educar met als doel “een brug” te slaan tussen werkzoekenden en de talrijke vacatures voor onderhoudstechnici en operatoren in de Antwerpse regio. Edutech richtte een vooropleiding in om mee het tekort aan onderhoudsmechaniekers weg te werken. Het instrument MatchBox werd ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij het dichten van de kloof tussen werkzoekenden en openstaande vacatures, ongeacht de sector.

Kiem

Vanuit Educar werd in 2001 Kiem vzw opgericht. Kiem organiseert vooropleidingen in de sector transport (vrachtwagen, taxi, bus). Vanuit de vooropleiding worden cursisten toegeleid naar beroepsopleidingen van VDAB en Stad Antwerpen. Sinds 2014 is Kiem een verzelfstandigde vzw.

TAO

Educar vzw is een erkend werkervaringsproject binnen het kader van Leerwerkbedrijf TAO.

De Lift vzw

Educar maakt deel uit van de De Lift, een samenwerkingsverband tussen opleiding- en werkervaringsprojecten binnen de metaalsector in Antwerpen. Partners binnen de LIFT zijn: Steunpunt Tewerkstelling, Werkvormm, LWP en Educar. Op dit moment richt vzw De Lift zich op het ESF innovatieproject Techno Mundo, waarbij de focus ligt op anderstalige ingenieurs en IT'ers.


terug naar boven